Login

Corporate Social Responsibility

Som Danmarks største flytte- og relocation firma erkender Møbeltransport Danmark sit sociale ansvar for det samfund, vi lever i og af. Vi ønsker at drive vores forretning med udgangspunkt i kundernes behov, på et profitabelt og bæredygtigt grundlag og vi forpligter os derfor til at efterleve gældende lovgivning og internationale anerkendte etiske retningslinjer og konventioner.

Hvor der er en naturlig sammenhæng med Møbeltransport Danmarks kernekompetencer og forretningsområder, ønsker vi frivilligt at tage proaktivt initiativ til at beskytte vores medarbejdere, samfund og miljøet, både lokalt såvel som globalt. Møbeltransport Danmark har derfor udarbejdet konkrete retningslinjer for vores daglige sociale ageren inden for følgende områder:

Miljøbeskyttelse

Medarbejderforhold

Samfundsengagement

Disse områder repræsentere Møbeltransport Danmarks tilgang til værdibaserede ledelse, og er integrerede dele af koncernens forretningsgange. Læs mere om hvordan vi i organisationen arbejder strategisk med samfundsansvar under hvert af de respektive områder.

Contact us

Alle afdelinger: +45 70 10 44 00

Email: Mobel@mobel.dk

København: 
Islevdalvej 110, 2610 Rødovre
Hvidsværmervej 161, 2610 Rødovre
Fax: +45 39 27 30 01

Aarhus:
P.O. Pedersens Vej 28, 8200 Aarhus N
Fax: +45 70 10 44 01

Odense:
Hestehaven 21 A, 5260 Odense S
Fax: +45 63 132 132

Aalborg:
Erhvervsparken 31, 9700 Brønderslev