Login

UN Global Compact

Møbeltransport Danmark støtter UN Global Compact

Møbeltransport Danmark tilsluttede sig i 2012 FN initiativet Global Compact, og vi arbejder derfor aktivt med Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Global Compact er et verdensomspændende CSR initiativ, der bygger på internationalt anerkendte etiske retningslinjer og konventioner. At støtte op om principperne og implementere dem i vores arbejdsprocesser er derfor et naturligt skridt for Møbeltransport Danmark, da vi tilstræber at indarbejde ansvarlighed i alle aspekter af vores virksomhed.

Møbeltransport Danmark aflægger årligt en COP (communication on progress), som beskriver hvilke initiativer og politikker vi har indført for at efterleve FN Global compacts 10 principper og hvordan vi bidrager til en mere ansvarlig og bæredygtig verden.

Du kan læse vores seneste COP for 2015 her.

Vil du vide mere om hvordan Møbeltransport Danmark støtter Global Compact, så skriv til mobel@mobel.dk eller besøg UN Global Compact.

 

Contact us

Alle afdelinger: +45 70 10 44 00

Email: Mobel@mobel.dk

København: 
Islevdalvej 110, 2610 Rødovre
Hvidsværmervej 161, 2610 Rødovre
Fax: +45 39 27 30 01

Aarhus:
P.O. Pedersens Vej 28, 8200 Aarhus N
Fax: +45 70 10 44 01

Odense:
Hestehaven 21 A, 5260 Odense S
Fax: +45 63 132 132

Aalborg:
Erhvervsparken 31, 9700 Brønderslev